Ben je een kei in plannen en organiseren? Vind je het interessant om het bestuur en Raad van Commissarissen van een ambitieuze woningcorporatie te ondersteunen bij bestuurlijke vraagstukken? En heb jij ervaring op bestuurlijk niveau? Dan maken we graag kennis met je.

 

Wij zoeken een Beleidsmedewerker/Bestuurssecretaris (20 – 24 uur)

 

Functie Beleidsmedewerker/ Bestuurssecretaris

Als Beleidsmedewerker weet jij als geen ander welke volkshuisvestelijke vraagstukken er op dit moment spelen. Je gaat aan de slag met thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, prestatieafspraken, huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid.

Je bent in staat om een strategische visie te vertalen naar praktisch uitvoerbaar beleid, dat werkbaar is voor jouw collega’s. Daarin zoek je nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met hen. Zij staan dagelijks in contact met bewoners en leveren daardoor belangrijke informatie om te komen tot dit beleid. Daarnaast ben je adviseur van het management en directie.

Naast jouw werkzaamheden voor de bestuurder, ondersteun je ook de Raad van Commissarissen (RvC) bij hun toezichthoudende taken. Zo adviseer je ze over good governance in de organisatie en bewaak je de voortgang hiervan. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en verslaglegging van de RvC-vergaderingen. Je bewaakt de besluitvorming en de voorgenomen acties van deze vergaderingen.

Competentie

 • Je bent een snelle en strategische denker en beschikt over een helikopterview
 • Je bent ondernemend en hebt zelfkennis
 • Je bent een kei in analyseren van gegevens
 • Je gaat een discussie niet uit de weg en staat daarbij ook open voor argumenten van een ander
 • Je beschikt over een vlotte pen en schrijft stukken die to-the-point zijn

 

Wie ben je?

Adviseren en aanpakken is je op het lijf geschreven. Met jouw ervaring en deskundigheid reik je overtuigende en beargumenteerde voorstellen aan voor vraagstukken. Je signaleert tijdig knelpunten, denkt vooruit en zorgt voor oplossingen voordat problemen zich voordoen. Je kunt goed inschatten welke belangen iedere organisatie heeft en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je bent goed in staat relaties te onderhouden op verschillende niveaus en met verschillende organisaties. Je beschikt daarbij over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je werkt graag gestructureerd.

Je bent resultaatgericht en weet je werk goed te plannen en te organiseren. Je hebt een opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau en hebt kennis van relevante wet- en regelgeving over governance. Daarnaast heb je werkervaring op bestuurlijk niveau binnen de corporatiesector of een vergelijkbare functie.

Je hebt oog voor ontwikkeling in onze omgeving en kunt de invloed hiervan voor Woningstichting de Volmacht inschatten en vertalen naar concrete acties (omgevingssensitiviteit). Je hebt bovendien een sterke overtuigingskracht waarmee je een breed draagvlak creëert.

 

Wat doe je?

 • Je bent sparringpartner voor de bestuurder en geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en regelgeving en good governance;
 • Je zorgt voor het voorbereiden en het coördineren van de bestuurlijke verantwoording: jaarverslag, bestuursrapportage en andere verantwoordingsstukken;
 • Je coördineert en bewaakt de voortgang van specifieke interne projecten, zoals bijvoorbeeld strategisch plan, strategisch voorraadplan en de uitvoering omtrent de Woningwet. (in samenspraak met de bestuurder en eventueel andere betrokkenen in de organisatie);
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van vergaderingen van de RvC, de auditcommissie, de remuneratiecommissie en notuleert deze;
 • Je zorgt voor vastlegging en bewaking van de uitvoering van de RvC-besluiten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het voor het voorbereiden en afwikkelen van (her)benoemingsvereisten en overige ondersteunende taken voortvloeiend uit de governance vereisten.

 

Wat bieden wij je?

Je krijgt een zelfstandige functie met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Datgene wat je doet in je rol is gelijk merkbaar voor jezelf en de organisatie. Kortom: jouw inzet heeft direct resultaat. Jouw parttimefunctie kan je flexibel inrichten, deels thuiswerken is daarbij ook een optie.

We zijn een lerende organisatie en zien graag dat je jouw steentje daaraan bijdraagt. Je hebt dan ook binnen je verantwoordelijkheden de vrijheid de functie inhoud te geven. Binnen onze organisatie staat de eigen ontwikkeling hoog in het vaandel. Hiervoor krijg je alle mogelijkheden, waaronder een loopbaanontwikkelingsbudget.

Tot slot zijn we een compacte organisatie waar je als mens er toe doet. Met betrokken collega’s met oog voor de huurder en voor elkaar. Je voelt je snel thuis in het team.

Het betreft een deeltijdbaan van 24 uur per week, waarbij je na een proefperiode van 1 maand een jaarcontract zult krijgen. Hierna kom je bij goed functioneren in vaste dienst bij De Volmacht in de rol van Beleidsmedewerker. Je helpt met het vormgeven van onze positie in de markt. Dat doen we vanuit drie thema’s: duurzaam wonen, betaalbaarheid & beschikbaarheid.

De Volmacht zorgt dat jij je functie als Beleidsmedewerker goed uit kunt voeren. Je ontvangt een marktconform salaris welke bij ons is ingeschaald in J.

 

Enthousiast?

Ben je enthousiast en wil jij ons team versterken?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar:


Woningstichting De Volmacht (o.v.v. vacature)
Postbus 100
9460 AC Gieten

We ontvangen je reactie graag uiterlijk voor 12 september 2022.

 

Heb je inhoudelijke vragen over deze functie?  Neem dan contact op met
Jaap Boekholt (tel.: 0592-263515) 

news-image_3061