Ga naar de inhoud
Nieuwbouw 33 woningen aan de Asserstraat in Gieten

Nieuwbouw

Begin april 2023 is er een presentatie geweest aan de buurt van het plan nieuwbouw en verbouw locatie Asserstraat te Gieten. Op deze inloopmarkt kon de buurt kennisnemen van de voorlopige plannen voor verbouw van de boerderij aan de Asserstraat tot 8 woningen en het bouwen van 8 schuurwoningen en 17 levensloopbestendige woningen. Er zijn door de buurt diverse opmerkingen gemaakt. Deze hebben wij ter harte genomen en daar waar mogelijk verwerkt in ons aangepaste plan. Daarnaast heeft ook een stedenbouwkundige-, verkeerstechnische- en welstandsbeoordeling van het bouwplan plaatsgevonden.

Het nieuwe plan zal daarom eind van het jaar 2023 opnieuw aan de buurt worden gepresenteerd. Als Woningstichting De Volmacht zijn wij blij met de voorgestelde aanpassingen en denken dat het plan hiermee nog beter tot zijn recht komt. 

 

Details

Aantal woningen 33
Status In ontwikkeling