Ga naar de inhoud
Automatische incasso

De eenvoudigste manier om de huur steeds op tijd te betalen, is het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. Zolang u ervoor zorgt dat de machtiging uitvoerbaar is, zorgt Woningstichting De Volmacht ervoor dat elke maand het juiste bedrag wordt afgeschreven.
Wanneer u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u het bedrag binnen 56 dagen door uw bank terug laten boeken.

 

Betaalt u nog niet automatisch?

Wilt u de verschuldigde huur maandelijks automatisch van uw IBAN-rekening laten afschrijven? Neem dan contact met ons op.

Betalingsproblemen?

Soms kunnen omstandigheden leiden tot problemen bij het betalen van de huur. Als dat het geval is verzoeken wij u zo snel mogelijk hierover contact met ons op te nemen. Verder kunnen wij u meedelen dat het "Stichting Attenta" en de "Gemeentelijke Kredietbank" u hulp en advies kunnen bieden bij financiële problemen.

Vroegsignalering

In 2021 is de Wet op Gemeentelijk Schulphulpverlening gewijzigd. Hiermee worden gemeenten verplicht om inwoners vroegtijdig te helpen als er sprake is van betalingsachterstanden, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Dit om te voorkomen dat er verdere en ergere
schulden ontstaan. Lees hier voor meer informatie.

De voorzieningenWijzer

Met De VoorzieningenWijzer weet je welke toeslagen en/of regelingen voor jou gelden en of je wel de best passende energieleverancier en zorgverzekering hebt. Als inwoner van de Gemeente Aa en Hunze, kun je zelf checken wat voor jou geldt en krijg je gratis ondersteuning van een opgeleide adviseur. Samen regel je ook direct wat kan.

Ga naar www.datgeldtvoormij.nl