Ga naar de inhoud

Woningstichting De Volmacht is in 1983 ontstaan uit een samenvoeging van twee gemeentelijke woningbedrijven namelijk die van Gasselte en van Rolde.
In 1991 kwam het gemeentelijk Woningbedrijf Gieten erbij. Hierdoor is in 1992 De Volmacht vanuit Gasselte verhuisd naar een geheel nieuwe werkplaats en grotere kantoorruimte in Gieten. Ondertussen werd door het rijk op het gebied van de volkshuisvesting een veranderingsproces op gang gebracht. Dit leidde ertoe dat De Volmacht in 1995 overging van een verenigingsstructuur naar een stichting.