Ga naar de inhoud

Het woord ’asbest’ boezemt bij veel mensen angst in. Er blijken ook veel misverstanden te zijn over asbest. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet.
Dat kan verwarrend zijn, vandaar deze toelichting over soorten asbest, risico’s en de maatregelen die de Woningstichting De Volmacht neemt. Ook leest u onder welke omstandigheden asbest geen gezondheidsrisico’s oplevert. Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. We bespreken hier niet al die regels. Wel willen we dat u weet dat de overheid asbestnormen actief bewaakt en dat Woningstichting De Volmacht secuur en verantwoordelijk omgaat met deze regels en normen.

Verboden

Asbest is geen onschuldig materiaal. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks nog wordt toegepast. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van asbest is sinds 1993 zelfs helemaal verboden. Voor die tijd werd asbest geregeld gebruikt als bouwmateriaal. Daarom kan asbest nog voorkomen in oudere woningen, vooral in huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993.

Riskant?

Losgekomen asbestvezels kunnen long- en darmkanker veroorzaken, maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. De ziekte ontstaat pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op een asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien nihil.

Je kunt alleen vezels inademen als de vezels op een of andere manier zijn losgekomen. De vezels uit losgebonden asbest kunnen gemakkelijk vrijkomen, omdat de vezels niet vastzitten in een basismateriaal. Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk. Maar als hechtgebonden asbest beschadigd of wordt bewerkt (zagen, boren, schuren) of gesloopt, komen toch gevaarlijke vezels vrij. Daarom heeft de overheid strenge regels opgesteld die dergelijke klussen verbieden.

Hoe herken ik asbest?

Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn asbestverdacht.
Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet elke verdachte woning asbest. Als leek herken je asbest jammer genoeg meestal niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek in een laboratorium door daarvoor opgeleide mensen.
Wilt u klussen en twijfelt u? Laat u dan vooraf informeren door Woningstichting De Volmacht.

Op deze plaatsen zou asbest kunnen voorkomen
In woningen die gebouwd zijn tussen ongeveer 1945 en ongeveer 1993:
• Op plaatsen die goed geïsoleerd moeten worden, bijvoorbeeld daken, schoorstenen en rond cv-ketels.
• Op plaatsen die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn, bijvoorbeeld gevels en daken op schuren en    garages.
• Als brandwerend plaatmateriaal, bijvoorbeeld in garages, meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
• In sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.
• In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig, bijvoorbeeld een gevelkachel (asbestkoord in de aansluiting, deur), föhn, broodrooster.

Zichtbaar/onzichtbaar en constructief/niet-constructief

Asbest kan voorkomen op verschillende plaatsen. Een deel van die asbest is zichtbaar. Voorbeelden zijn vensterbanken, plantenbakken en vinylvloerbedekking.
In oudere woningen kan ook asbest onzichtbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in het beton.
Het zichtbare en onzichtbare asbest kan verschillende functies hebben in een woning.
Het kan bijvoorbeeld verwerkt zijn in het dak, riolering of in de dragende onderdelen van uw woning. Dit noemen wij constructief toegepast asbest. De verwijdering van deze asbest is een zware klus en brengt vaak veel overlast met zich mee. Het asbest kan ook verwerkt zijn in plafondplaten, vensterbanken of kruipluiken. Dit heet niet-constructief toegepast asbest.
De verwijdering is relatief simpel, maar mag alleen gedaan worden door een gespecialiseerd bedrijf. De plaats waar het asbest zich bevindt in de woning (zichtbaar/ onzichtbaar) en de manier waarop het is toegepast (constructief/niet-constructief) is voor Woningstichting De Volmacht mede bepalend in de beslissing om het asbest te verwijderen of te laten zitten.

Veilig?

‘Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf?’ Beslist! Er zijn strenge regels waaraan asbestverwijderaars moeten voldoen.
De gespecialiseerde bedrijven verwijderen het asbest volgens deze regels. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Gegarandeerd, want een gespecialiseerd laboratorium komt dit na de sanering controleren!