Ga naar de inhoud
Ruim 98 procent van de huurders bij De Volmacht maakt gebruik van dit fonds.
Wat is een fonds kleine herstellingen?

Volgens de huurovereenkomst komen de kleine reparaties ten laste van de huurder. Als u echter lid bent van het "fonds kleine herstellingen" doen wij deze kleine reparaties voor u. Het servicefonds omvat naast het verrichten van deze reparaties o.a.:

  • een glasverzekering
  • ontstoppen van het riool
  • het schoonhouden van de dakgoten
  • het vegen van de schoorsteen (indien deze nog als schoorsteen wordt gebruikt)

Waarom een "fonds kleine herstellingen"?

Lidmaatschap van het fonds biedt een aantal voordelen. Op de eerste plaats hoeft u niet zelf de reparaties te doen, of buren of kennissen lastig te vallen.
Voorts mag u erop vertrouwen dat het vervangen of repareren op een vakkundige wijze door De Volmacht zal worden uitgevoerd. Een ander belangrijk voordeel is dat een reparatieverzoek binnen één of uiterlijk de tweede dag zal zijn afgehandeld.

Hoeveel kost het "fonds kleine herstellingen"?

Het totale pakket, onderhoud en de glasverzekering samen, kost u € 5,77 per maand. Dit bedrag wordt dan maandelijks toegevoegd aan de door u te betalen huur voor de woning.


Bent u nog geen lid van het fonds?

U kunt met ons contact opnemen als u lid wilt worden van het "fonds kleine herstellingen".