Ga naar de inhoud

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De procedure is dan als volgt:

a. Dolmans neemt contact met u op en inventariseert wat uw wensen zijn.

b. Dolmans maakt naar aanleiding van uw wensen een offerte en stuurt deze naar De Volmacht.

c. De Volmacht stuurt u een contract waarin een en ander is verwerkt.

d. Alhoewel de onderhoudswerkzaamheden die in het contract staan vermeld slechts een deel van het jaar bestrijken, wordt het verschuldigde bedrag verdeeld over twaalf termijnen en maandelijks naast de huur geïnd.

e. Gaat u akkoord met het contract, dan dient u dit te ondertekenen en vervolgens terug te sturen naar De Volmacht.

f. U wordt opgenomen in het tuinfonds en de verplichting die u aangaat houdt in dat u in elk geval één jaar lid blijft van het tuinfonds.

g. Aansluitend neemt Dolmans contact met u op voor nadere afspraken ten aanzien van de uitvoering.