Ga naar de inhoud

De Gemeente Aa en Hunze start met de inzet van De VoorzieningenWijzer om haar inwoners/ huurders meer financiële ruimte te geven. Na een adviesgesprek is er meer grip op de financiën waardoor onverwachte financiële tegenvallers niet direct tot schulden leiden. Daarnaast hebben huishoudens gemiddeld €500,- per jaar meer te besteden na een adviesgesprek, met uitschieters naar het viervoudige.

 

Wat geldt voor jou?

Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze  steunmaatregelen. Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en hebben ze bovendien de rust niet zich daar in te verdiepen. Met als gevolg:

  • 97% maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
  • 74% heeft geen passende zorgverzekering.
  • 31% is beter af met een ander energiecontract.
  • 16% van de groep die geen IB-aangifte doet, zou daar financieel baat bij hebben.
  • 7% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.

Onder de noemer ‘Dat geldt voor mij’ werken organisaties in het land onder dezelfde boodschap aan meer gebruik van de bestaande voorzieningen.

Resultaat aanpak

Gemiddeld krijgt een huishouden per jaar €500,- meer te besteden door het advies van De VoorzieningenWijzer op te volgen. Belangrijker effect is misschien nog wel dat de situatie financieel weer op orde is. Dat geeft mensen rust en overzicht en daarmee zin om weer een actieve bijdrage te leveren aan zijn/haar omgeving.

Over De VoorzieningenWijzer en Dat geldt voor mij

‍De VoorzieningenWijzer is op 2 juni 2020 officieel door SchuldenlabNL opgenomen als een lokaal beproefd en effectief instrument om te zorgen dat mensen daadwerkelijk een beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben. Zie voor meer informatie www.devoorzieningenwijzer.nl of kijk op site met de actieve gemeenten: www.datgeldtvoormij.nl