Ga naar de inhoud

In het programma Nieuwsuur is aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten hebben een inventarisatie gedaan, en 25 corporaties zijn onder de loep genomen vanuit de vraag of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap. Bij Woningstichting De Volmacht speelt dit niet.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact met ons op of u kijkt op www.aedes.nl voor berichtgeving hierover vanuit de brancheorganisatie van woningcorporaties